3 Вибірка в соціологічному дослідженні

Перш ніж розглядати методи соціологічних досліджень, необ­хідно усвідомити поняття вибірки. Це процедура означає необхідність добору об'єктів, що підлягають дослідженню. Генеральна сукупність -уся чисельність соціальних об'єктів, що є предметом вивчення в рам­ках конкретного дослідження. Вибіркова сукупність - та частина об'­єктів генеральної сукупності, що буде вивчатися й аналізуватися без­посередньо. Одиниця добору - елемент генеральної сукупності, щопідлягає аналізу. Якість вибірки оцінюється двома показниками - ре­презентативністю і надійністю. Репрезентативність - здатність вибір­кової сукупності максимально точно відтворювати характеристики ге­неральної сукупності. Надійність - вимога не включати у вибірку так званих "мертвих душ".

Розглянемо деякі способи формування вибіркової сукупності. Основою методу простого можливого добору є можливість подій, тобто відношення кількості подій, на які розраховують, до кількості можливих. Різновиди методу:

- вибірка "першого зустрічного "(використовують теле- і радіожурна-лісти);

- " поштове опитування" (проводиться масовими виданнями);

- метод "сніжної кулі"(опитування за допомогою самих респондентів).

Метод систематичного (механічного) добору означає, що всі елементи генеральної сукупності заводять у єдиний список і з нього через рівні інтервали відбирають необхідну кількість респондентів. Крок добору (ДО) розраховується по формулі ДО=1Я:п, де N - величи­на генеральної сукупності, п - величина вибіркової сукупності.

Складним питанням є розрахунок обсягу вибірки, тобто, визна­чення кількості респондентів. У соціології діє правило, відповідно до якого чим більш неоднорідний склад об'єктів, тим більшим повинний бути обсяг вибірки.