ЗМІСТ

1. Соціологія як наука

Предмет, структура, функції соціології...........................................4

2. Виникнення і становлення соціології

як самостійної науки..........................................................................10

3. Соціальна структура суспільства.

Теорія соціальної стратифікації................................................17

4. Категорії соціальної динаміки....................................................25

5. Соціологія управління.............................................................33

6. Методика та техніка соціологічних досліджень....................40