2 Соціальна трансформація

До загальновживаних термінів, що визначають процеси зміни в су­спільстві - еволюція, революція, реформація - недавно додалося нове по­няття - трансформація. Смуга історичних змін у країнах центральної Європи, а потім у колишніх республіках СРСР, виражається саме да­ним поняттям, що спочатку мало чисто технічний зміст. Соціальна трансформація - це процес внутрішніх змін у суспільстві , що нерідко супроводжується корінним руйнуванням його структур. У результаті має бути досягнутий більш високий рівень впорядкованості й організованості у всіх сферах життєдіяльності.

У процесі свого розвитку кожна складна соціосистема (на­приклад, суспільство) прагне врівноважитися. При порушенні рівно­ваги система втрачає стабільність. У цьому випадку її подальший розвиток важко прогнозувати .Система повинна обрати новий шлях розвитку, а після того, як шлях обраний (один з безлічі), у силу знову вступає причинно-наслідкова обумовленість явищ і подій. Така загально-наукова картина відкритих неврівноважених систем і виникаючих у них трансформаційних процесів. Трансформаційний процес прохо­дить ряд стадій :

- переоцінка існуючого стану суспільства як кризового, оцінка сутності, масштабу і змісту кризи;

- соціальна діагностика, тобто неупереджена, об'єктивна характеристика сьогодення, його коренів у минулому, можливих шляхів виходу з кризової ситуації;

- демонтаж віджилої системи, ліквідація її очевидних невідповідностей існуючому рівню суспільного розвитку;

- нове самовизначення суспільства.