Анотація

Соціологія. Конспект лекцій – Ратієва О.Г., Соколенко Ю.М., Ясир М.М.

 

Міністерство освіти і науки України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СОЦІОЛОГІЯ

конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

2003

Соціологія: конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл..: Ратієва О. Г., Соколенко Ю.М., Ясир М.М. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 48 с.

Укладачі: О.Г. Ратієва , ст.викл. Ю.М.. Соколенко, ас. М.М. Ясир, ас.

Рецензент: В.Т. Варяник, доц., канд.іст.наук Комп' ютерний

набір та верстка: Є.В. Кириленко, ст. гр. Е - 129 І.В. Мороз, ст. гр. Е - 129 Д.В. Палєєв, ст. гр. Е - 129

Відповідальний

за випуск: Ясир М.Д., завідувач кафедри

Затверджено на засіданні кафедри

політології і права.

Протокол № 5 від 27.12.2002 р.