Е

одиниця

о. адміністративна

о. вагова

о. виміру

о. міжнародна

о. розрахункова

о. облікова єдина мережева розмітка

є. система кодування

є. тарифно-статистична

номенклатура

є. транспортна система єдиний технологічний процес (ЄТП) щорічний щоденний їзда одиночна

unit

administrative unit unit of weight unit of measurement international unit unit of accounting discount unit

united network marking-out united coding system united tariff-statistical nomenclature

united transportation system united technological process

annual daily

one-man drivingезда турная

ездка

ёмкость

ё. контейнера

ё. кузова

ё. склада

їзда турна

їздка

ємність

є. контейнера

є. кузова

є. складу

group driving trip, run capacity

container capacity truck body capacity warehouse capacity