ПЕРЕДМОВА

Пропонований словник розраховано на педагогічну сферу використання. Його адресовано викладачам і студентам середніх і вищих навчальних закладів при підготовці фахівців з напрямків "Транспортні технології" і "Транспортні системи".

Призначення словника - допомогти оволодіти українською мовою і спеціальною транспортною логістичною термінологією тим, хто бере участь у навчальному процесі зі спеціальностей "Організація перевезень і управління на транспорті, "Організація і регулювання дорожнього руху", "Транспортні системи".

Словник відображає лексику таких дисциплін, як "Вантажознавство", "Загальний курс транспорту", "Організація перевезень", "Управління роботою транспорту", "Економіка перевезень", "Транспортна логістика" тощо. Словником охоплено також терміни, вживані фахівцями транспортної галузі і науковими працівниками.

Словник побудовано в алфавітному порядку за гніздовою системою. При розробці словника як у російській, так і в українській та англійській частинах замість повторення основного терміна наводиться перша літера (якщо слово повторюється у тому же роді, числі й відмінку). Синонемічні переклади відділені один від одного комою.

Основними джерелами при створенні цього словника були : Русско-украинский словарь : В 3 т. - К., 1987; Русско - украинский технический словарь. - К, 1961; Російсько-український словник для ділових людей. - К, 1992; різноманітні галузеві словники, вибірки з журнальних текстів відповідної тематики, матеріали періодики останніх років з питань логістики, рекламні тексти, Internet тощо.

Автори заздалегідь вдячні читачам за їх зауваження і побажання, які будуть враховані при наступних виданнях словника.