Ц

 

 

ц. коммерческий     ц. комерційний       commercial centre

ц. тяжести               ц. ваги     centre of gravity

ц. управления         ц. управління, керування        control centre

цепь         ланцюг    chain, network

ц. "изделие-рынок" л. "виріб-ринок"     chain "goods market "

ц. логистичесая      л. логістичний        logistic chain

ц. мультимодальная               л. мультимодальний               multimodule chain

ц. рельсовая            л. рейковий             track circuit

ц. транспортная      л. транспортний     traffic circuit

ц. электрическая     л. електричний       electric circuit

цех          цех          shop

цикл        цикл        cycle

ц. доставки              ц. доставки              cycle of delivery

ц. технологический                ц. технологічний    technological cycle

циклический           циклічний               cyclic

цифровой                цифровий                numerical, digital