Ц

 

целевой

цільовий

for special purpose

целесообразный

доцільний

advisable, expedient

цель

мета, ціль

purpose

целостность

цілісність

integrity

цена

ціна

price, cost

ц. закупочная

ц. закупівельна

purchase price

ц. КАФ

ц. КАФ

C & F price

ц. конечного продукта

ц. кінцевого продукту

price of finished product

ц.,которая публикуется

ц., що публікується

published price

ц. оптовая

ц. оптова

whole sale price

ц. подвижная

ц. рухома

adjusting price

ц. потребителя

ц. споживача

purchase price

ц. производства

ц. виробництва

producer's price

ц.   проникновения на

ц. проникнення на ринок

price for penetration into

рынок

 

market

ц. расчетная

ц. розрахункова

pay price

ц. розничная

ц. роздрібна

retail price

ц. рыночная

ц. ринкова

market price

ц. сменная

ц. змінна

changing price

ц. твердая

ц. тверда

fixed ( stable ) price

ц. ФАС

ц. ФАС

FAS price

ц. ФОБ

ц. ФОБ

FOB price

ценз

ценз

qualification

ценовые снижения

цінові знижки

price discount

ценообразование

ціноутворення

price policy

ценность

цінність

value

центробежная сила

відцентрова сила

centrifugal force

центр

центр

centre

ц. дистрибьютерный

ц. дистриб'ютерний

centre of distribution