Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОСІЙСЬКО - УКРАЇНСЬКО - АНГЛІЙСЬКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ

2003

Російсько-українсько-англійський термінологічний словник з транспорту і логістики - С.Б. Бєліков та ін..

В.Х. Козирев, В.П.Юдін, Г.Ф.Бабушкін, Ю.О. Соболь, В.К. Єршова, А.І.Логунова, Л.А. Веремеєнко,. -З: ЗНТУ, 2003.- 56 с. / 2200 термінів /

Укладачі : д.т.н., професор С.Б. Бєліков

канд.техн.наук, доцент В.Х. Козирев канд.техн.наук, доцент    В. П. Юдін канд.техн.наук, доцент Г.Ф. Бабушкін канд.філол.наук, доцент   Ю.О.Соболь ст.викл. В.К. Єршова ст. викл. А.І.Лагунова ас. Л.А. Веремеєнко

Рецензент: д.т.н. професор В.К.Губенко Відповідальний за випуск к.т.н. доцент В.П. Юдінз