Р

работа транспорта

робота транспорту

transport work

работоспособность

працездатність

working capacity

равномерное движение

рівномірний рух

uniform movement

радиосеть

радіомережа

radio network

радиосвязь

радіозв'язок

radio communication

разборочный

розбірний

divisible

разгон

розгін

runaway

разгрузка

розвантаження

unloading

размер

розмір

dimension, size

размерность

розмірність

degree, volume

разность

різниця

difference

разомкнутая система

розімкнута система

reasonable system of mass

массового обслуживания

масового обслуговування

service

разрешение

дозвіл

license, permission

распределение

розподіл

distribution

р. материалов

р. матеріалів

materials distribution

р. нормальное

р. нормальний

normal distribution

р. ресурсов

р. ресурсів

distribution of resources

р. функциональное

р. функціональний

functional distribution

распространение

поширення

propagation, spreading

расстояние

відстань

distance

р. кратчайшее

в. найкоротша

the shortest distance

р. перевозок

в. перевезень

transportation distance

расчет

розрахунок

account


расход

витрата

consumption, flow rate

р. материалов

в. матеріалів

materials consumption

р. топлива

в. палива

fuel consumption

р. энергии

в. енергії

energy consumption

расходь минимальнье

витрати мінімальні

minimum consumption

р. накладнье

в. накладні

overhead expenses

р. текущие

в. поточні

current expenses

р. транспортнье

в. транспортні

transport expenses

расходомер топлива

витратомір палива

fuel flow meter

рациональньй

раціональний

rational

реализация

реалізація

realization

реверс

реверс

reversing gear

регистрация

реєстрація

registration

регулирование движения

регулювання руху

traffic control

режим работь

режим роботи

operating conditions

резервирование

резервування

reservation

рейс

рейс

round, run

реклама

реклама

advertisement

р. охранная

р. охоронна

guarding advertisement

р. конкурентная

р. конкурентна

competative advertisement

р. первичная

р. первинна

initial advertisement

рельс

рейка

rail

рельсовая цепь

рейковий ланцюг

track circuit

ремонт

ремонт

repair

р. капитальньй

р. капітальний

general maintenance

р. плановьй

р. плановий

planned maintenance

р. средний

р. середній

middle repair

р. текущий

р. поточний

current repair

р. эксплуатационньй

р. експлуатаційний

maintenance repair

рента

рента

rent

рентабельность

рентабельність

profitableness

р. производства

р. виробництва

production profitableness

р. продукции

р. продукції

output profitableness

рейтинг

рейтинг

rating

ресурс

ресурс

resource

решение

вирішення

decision

ритм

ритм

rhythm

руководство

керівництво

leadership

рулевой

кермовий

steering

рьнок покупателя

ринок покупця

customer market

р. продавца

р. продавця

seller market

р. сбьта

р. збуту

commodity market

р. товаров

р. товарів

market of goods

р. услуг

р. послуг

service market