П

 


 

31

 

П

пакет

пакет

пакетирование

пакетування

пара колесная

пара колісна

параметри

параметри

п. груза

п. вантажу

п. грузопотока

п. вантажопотоку

п. диагностические

п. діагностичні

п.   подвижного сос-

п. рухомого складу

тава

 

п. согласованные

п. узгоджені

п. тары

п. тари

п. функциональные

п. функціональні

партия отправки

партія відправлення

п. поставки

п. поставки

партнертство

партнертство

паспорт технический

паспорт технічний

пеня

пеня

перевозки

перевезення

п. бартерные

п. бартерні

п. внешние

п. зовнішні

п. внутренние

п. внутрішні

п. внутризаводские

п. внутрішньозаводські

п. временные

п. тимчасові

п. городские

п. міські

п. грузовые

п. вантажні

п. децентрализованные

п. децентралізовані

п. за собственный

п. за власний рахунок

счет

 

п. за счет третьих лиц

п. за рахунок третіх осіб

п. интермодальные

п. інтермодальні

п. комбинированные

п. комбіновані

п. комерческие

п. комерційні

п. контейнерные

п. контейнерні

п. лизинговые

п. лізингові

п. магистральные

п. магістральні

п. маршрутные

п. маршрутні

п. массовые

п. масові

п. междугородные

п. міжміські

п. международные

п. міжнародні

п. мелкопартионные

п. дрібнопартійні

п. межцеховые

п. міжцехові

п. одновидовые

п. одновидові

package, parcel

faggoting, piling

wheel pair parameters loading parameters freight traffic volume parameters diagnostic

rolling stock's parameter

coordinated parameter contaiher's, packing parameter

function's parameter run of production items delivery lot partnership

technical and operation data Fine

transportation barter transportation External transportation internal, inland transportation interfactory transportation temporary transportation Intracity transportation freight transportation decentralizated transportation carriage on buyer's account term

carriage on third person's account

piggy-back carriage compound transportation commercial transportation container transportation leasing transportation Main transportation Route transportation Mass quantity transportation intertown transportation international transportation Delivery by small lots intershop transportation single-type transportation


п. пакетные

п. пакетні

packet transportation

п. пассажирские

п. пасажирські

passenger transportation

п. плечевые

п. плечові

arm transportation

п. пригородные

п. приміські

local transportation

п. промышленные

п. промислові

industrial transportation

п. прямые

п. прямі

straight transportation

п. постоянные

п. постійні

constant transportation

п. раздельныя

п. роздільні

graded transportation

п. смешанные

п. змішані

mixed transportation

п. сшциамзированные

п. спеціалізовані

specialized transportation

п. специальные

п. спеціальні

special transportation

п. технологические

п. технологічні

technological transportation

п. транзитные с пере-

п. транзитні з переванта-

transit transportation with

грузкой

женням

overloading

п. чартерные

п. чартерні

charter transportation

п. юнимодальные

п. юнімодальні

unimodal transportation

перевозочный

перевізний

hauling

перевозчик

перевізник

carrier

перегружатель

перевантажувач

overloader

перегрузка

перевантаження

overloading

передвижной

пересувний

removable

перемещение

переміщення

displacement

переработка

переробка

treatment

перераспределение

перерозподіл

redistribution

перерасход

перевитрата

excessive

период

період

period

п. графика

п. графіку

diagram period

п. заказа

п. замовлення

order period

п. исследуемый

п. дослідний

investigating period

п. плановый

п. плановий

plan period

п. расчетный

п. розрахунковий

calculated period

периодичность

періодичність

frequency

письмо о намерении

лист про наміри

intentional letter

план

план

plan

п. встречный

п. зустрічний

counter-plan

п. годовой

п. річний

annual plan

п. общий

п. загальний

general plan

п. производственный

п. виробничий

production plan

п. сводный

п. зведений

summary plan

п. сменный

п. змінний

renewable ( shift ) plan

п. суточный

п. добовий

daily plan

п. текущий

п. поточний

current plan

планирование

планування

planning

п. календарное

п. календарне

calendar planning

п. оперативное

п. оперативне

effective planning

п. перспективное

п. перспективне

long-term planning

п. текущее

п. поточне

current planning

зз

планово-предупреди­тельный плата

п. арендная

п. входная

п. заработная

п. перевозочная

п. повременная

п. повременно - пре­миальная

п. поденная

п. почасовая

п. проездная

п. сдельная платёж

платоспособный спрос платежеспособность платежное поручение платить

п. вперед

п. наличными

п. по счету

п. по чеку платный пробег платформа

п. посадочная

п. сортировочная пленки пакетирующие пломбирование площадь

п. грузовой площадки

п. застройки

п. общая склада

п. полезная кузова

п. полезная склада пневматический поверхность повреждение груза погрузка

п. механизированная

п. ручная погрузочно-разгрузоч-ный

погрузчик подача

п. вагонов

п. грузов

планово-запобіжний

плата, платня п. орендна п. вхідна п. заробітна п. перев1зна п. почасова

п. почасово -преміальна

п. поденна

п. погодинна

п. проїзна в. відрядна сплата

платоспроможний попит платоспроможність платіжне доручення платити

п. наперед

п. готівкою

п. за рахунком

п. за чеком платний пробіг платформа

п. посадочна

п. сортувальна плівки пакетуючі пломбування площа

п. вантажного майданчика

п. забудови

п. загальна складу

п. корисна кузова

п. корисна складу пневматичний поверхня

пошкодження вантажу навантаження н. механізоване

н. ручне навантажувально-розван­тажувальний навантажувач подача

п. вагонів

п. вантажів

preventive plan

pay

lease pay

admission ( entrance ) fee wages, pay transposition fee hourly pay

piece-plus-bonus wages

pay by the day pay by the hour fare

piece wage payment solvent demand solvency pay sheet

pay

pay in advance

pay in cash

settle the account

pay by ( on ) cheque

requiring payment run

platform

landing platform

sorting platform

packeting films

sealing

area

loading platform area

building site area

the total area of warehouse

paying body's area

useful area of warehouse

pneumatic

surface

load damage

loading

mechanized loading manual loading loading and unloading

loader

delivery, supply truck delivery loads delivery


подвесной

підвісний

suspended

подвижной состав

рухомий склад

rolling stock

подготовка

підготовка

getting ready

п. вагонов

п. вагонів

truck's preparation

п. грузов

п. вантажів

load's preparation

п. кадров

п. кадрів

stuff training

п. технологическая

п. технологічна

technological preparation

поддон

піддон

pan, tray

подкрановый путь

підкранова колія

crane rails

поднимать

піднімати

lift

подсортировка

підсортування

subsortting, subassorting

подтверждение заказа

підтвердження замовлення

order confirmation

подхват вилочный

підхват виделковий

gripper fork

подход

підхід

approach

п. интегративный

п. інтегративний

integral approach

п. системный

п. системний

systematic approach

подьездной путь

під' їзна колія

spur track

подьём

підйом, піднімання

lifting

подьёмник

підйомник

hoist, elevator, jack, lifter

позиция

позиція

position

показатель

показник

factor, index, degree

покупатель

покупець

customer

покупательная

купівельна спроможність

purchasing power

способность

 

 

покупка

купівля

purchase

полномочие

повноваження

authority, power

положительный

позитивний

positive, favourable

пол

підлога, долівка

floor

полис

поліс

policy

политика организации

політика організації

organization policy

поезд

поїзд

train

п. вывозной

п. вив1зний

exporting train

п. групповой

п. груповий

group train

п. длинносоставный

п. довгосоставний

multiwagon train

п. маргшрутный

п. маршрутний

block train

п. местный

п. місцевий

accomodation ( local ) train

п. одгруппный

п. одногруповий

single-group train

п. пассажирский

п. пасажирський

passenger train

п. передаточный

п. передатний

transfer train

п. почтово-багажный

п. поштово-багажний

mail-baggage train

п. рефрижераторный

п. рефрижераторний

refrigerated train

п. сдвоенный

п. подвоєний

coupled train

п. соединенный

п. з'єднаний

connected train

п. специальный

п. спеціальний

special train

п. транзитный

п. транзитний

through train

п. тяжеловесный

п. важковаговий

heavy-weight train

поездной сигнал

поїзний сигнал

emergency train


полувагон

напіввагон

open wagon

полуось

піввісь

semiaxle

полуприцеп

напівпричеп

semitrailer

полуфабрикат

напівфабрикат

half-finished product

поминутньш

похвилинний

every minute

пополнение запасов

поповнення запасів

stock refilling

порожний

порожній

empty

порошковий

порошковий

powder

порт

порт

port

порто-франко

порто-франко

free port

портфель заказов

портфель замовлень

portfolio, order book

поручение

доручення

mission

посадка

посадка

landing

посредник

посередник

negotiator

поставка товаров

постачання товарів

goods delivery

п. ожидаемая

п. очікуване

expected delivery

п. спонтанная

п. спонтанне

unplanned delivery

поставщик

постачальник

supplier

поступление

надходження

entry

п. вагонов

н. вагонів

car spotting

п. грузов

н. вантажів

arrival of loads

п. информации

н. інформації

information stream ( current )

п. платежей

н. платежів

flew of payments

п. средств

н. коштів

flew of money

посуточно

щодобово

by the day

потеря груза

втрата вантажу

load's loss

поток

потік

stream, current

п. грузовой

п. вантажний

load stream

п. информационньй

п. інформаційний

information flow

п. кадровий

п. кадровий

personel flow

п. материальньй

п. матеріальний

flow of goods

п. подвижного

п. рухомого складу

rolling stock

состава

 

 

п. финансовьй

п. фінансовий

flow of finance

потребление

споживання

consumption

почта электронная

пошта електронна

electron post

пошлина

мито

duty

право международное

право міжнародне

international law

правомочность

правочинність

competence

предел

межа

limit

предельньй

граничний

maximum

предприниматель

підприємець

businessman, owner

предприятие

підприємство

enterprise

п. агропромьшленное

п. агропромислове

agricultural enterprise

п. арендное

п. орендне

lease enterprise

п. виртуальное

п. віртуальне

virtual enterprise

п. государственное

п. державне

state enterprise

зб

п. дочернее

п. дочірнє

daughter enterprise

п. единоличное

п. одноосібне

individual enterprise

п. малое

п. мале

small business enterprise

п. общественное

п. суспільне

common enterprise

п. промьшленное

п. промислове

industrial enterprise

п. совместное

п. спільне

joint venture

п.страховое

п. страхове

insurance venture

п. торговое

п. торговельне

trade venture

п. транспортное

п. транспортне

transport venture

п. транспортно-экспе-

п. транспортно-експеди-

ferwarding corporation

диторское

торське

 

п. частное

п. приватне

private corporation

п. убьточное

п. збиткове

improfitable corporation

представитель

представник

representative

представлять

подавати, представляти

present, offer

преимущества

переваги споживчі

consumer's advantage

потребительские

 

 

престиж транспортной

престиж транспортної

prestige of transport

марки

марки

company

претензия

претензія

claim

прибьль

прибуток

profit

п. валовая

п. валовий

gross profit

п. годовая

п. річний

annual revenue

п. совокупная

п. сукупний

total revenue

п. чистая

п. чистий

net profit

привод

привод

drive, gear

п. гидравлический

п. гідравлічний

hydraulic drive

п. механический

п. механічний

mechanical drive

п. пневматический

п. пневматичний

pneumatic drive

п. силовой

п. силовий

actuator drive

п. электрический

п. електричний

electric drive

привоз

привоз

bringing, export

приёмосдатчик

прийомоздавач

tranceiver

приказ

наказ

order

принципал

принципал

principal

прицеп

причеп

trailer

п. двухосньй

п. двохосьовий

two-axle trailer

п. многоосньй

п. багатоосьовий

multi-axle trailer

п. одноосньй

п. одноосьовий

single-axle trailer

п. - роспуск

п. - розпуск

pole trailer

п. специализирован-

п. спеціалізований

specialized trailer

ньй

 

 

п. специальньй

п. спеціальний

special trailer

п. тяжеловозньй

п. важковізний

heavy-weight trailer

пробег

пробіг

run

п. груженньй

п. навантажений

load run

п. нулевой

п. нульовий

zero run

п. общий

п. оплаченный

п. холостой проблема провозная плата

п. способность прогнозирование продавец продажа

п. оптовая

п. розничная продвижение продолжительность продукция проезд

п. бесплатный

п. обратный

п. сквозной проезжать проект

проектировать

производитель

производить

производительность п. машины п. труда

производство п. промышленное п. сельскохозяйственное п. товаров

пролонгация

промежуточный

промт

пропускная

способность

простой вагона

проформа тендера

процесс п. детерминированный п. накопления вагонов п. перевозочный п. перемещения п. предоставления

услуг п. стохастический п. технологический

прочность

п. загальний

п. оплачений

п. холостий проблема провізна плата п. здатність прогнозування продавець продаж

п. оптовий п. роздрібний просування тривалість продукція проїзд

п. безкоштовний

п. зворотній

п. наскрізний проїжджати проект проектувати виробник виробляти продуктивність

п. машини

п. праці виробництво

в. промислове

в. сільськогосподарьске

в. товарів пролонгація проміжний промт

пропускна спроможність

простій вагона

проформа тендера

процес п. детермінований п. накопичення вагонів п. перевізний п. переміщення п. надання послуг

п. стохастичний п. технологічний міцність

overall run paid run dead run problem freight payment payment capacity prediction salesman sale

whole sale retail sale advance duration output, products passage

free of charge passage

back passage

through passage

to drive by, to pass through

project, design

to plan, to design

producer

to produce

productivity, output

working capacity

labour productivity

production, manufacture

industrial enterprise

agricultural production

production of goods

prolongation

intermediate

promt

traffic capacity

truck demurrage tender proforma process

determined process process of truck's storage transportation process transfer process servicing

stochastic process technological process reliability, strength


пункт

пункт

point, station

п. зарождения

п. зародження

origin point ( station )

п. конечный

п. кінцевий

terminal station

п. отправления

п. відправлення

consignment station

п. назначения

п. призначення

destination point

п. погрузочный

п. навантажувальний

loading point

п. разгрузочный

п. розвантажувальний

unloading point

путепогрузчик

рейконавантажувач

track-loading machine

п. подьёмник

р. підйомник

track-lifting machine

п. укладчик

р. укладач

track-laying machine

путь

колія

track

п. вытяжной

к. витяжна

lead track

п. главный

к. головна

main track

п. грузовой

к. вантажна

load track

п. запасной

к. запасна

siding track

п. приёмно-отправоч-

к. приймально-відправна

reception-shipment track

ный

 

 

п. сортировочный

к. сортувальна

marshalling track

п. ходовой

к. ходова

connecting track