И

ідентифікація ідея

надлишок

виготівник

виріб

витрати в. логістичні в. транспортні в. зберігання запасів

надлишок

зміна

вимірювання імідж

імітаційний

імпорт майно інвестиція індекс

індемнітет (компенсація)

ініціатива індексація і. доходів

і. заробітної платні і. роздрібних цін і. вантажного поїзду

інженерінг

інспектор

інструкція

інтеграція

інтенсивність

інтенсифікація

інтервал

і. руху

і. відправлення і. прибуття і. поставки інтермодальна логістика

інформація і. про доставку вантажу

identification idea

surplus, excess manufacturer product, article costs, expenses logistics costs transportation charges stock holding costs surplus, excess change measurement image

imitation, substitute;

simulation

import

property

investment

index, code

indemnity

initiative indexation income indexation wages/salary indexation retail prices indexation freight train indexation engineering inspector, surveyor instruction integration intensity intensification interval, gap, range traffic interval departure interval arrival interval supply interval inter-modal logistics

information

information about goods supply

інформатика informatics інформаційний моніторинг information monitoringи. о завозе материалов

и. о подаче вагонов

и. предварительная информационная система

инфраструктура иск

исковая давность

ископаемые полезные

исполнитель

использование

испытание

исследование

источник

исходный

исчислять

итог

каботаж

калькуляция

канал

к. обмена данных

к. обслуживания

к. связи каналы товародвижения канат

кантователь

капитал

к. оборотный

к. основной

к. переменный

к. постоянный

к. промышленный

к. товарный

к. торговый

к. финансовый капиталовложения капитальный ремонт касета пакетирования карантин карточка учетная

і. про завезення матеріалів і. про подавання вагонів

information about materials supply

information about car placement

preliminary information information system

infrastructure claim; suit, action stale claim mineral resources executor, contractor utilization, usage, use testing, trial research source

initial, starting, basic

calculate

total, sum

coastal navigation calculation, estimate canal, channel data exchange channel service channel communication channel channels of goods movement rope

turn-over device, tilter,

manipulator

capital

current capital fixed capital variable capital constant capital industrial capital commodity capital commercial capital financial capital investments overhaul package cassette quarantine inventory card

і. попередня інформаційна система

інфраструктура позов

позовна давність

копалини корисні

виконавець

використання

випробування

дослідження

джерело

вихідний

обчислювати

підсумок