ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Соціально - економічне значення кадрової роботи в умовах ринкової економіки на підприємстві останнім часом істотно змінюється    і    вона    перестає    бути    тільки організаційно­адміністративною роботою. Керування персоналом набуло нового економічного і соціального значення.

Кадровою роботою змушені займатися органи керування фірмою на всіх рівнях: її зовнішнє керівництво, керівники підрозділів, кадрові служби. За інших умов фірма неминуче понесе збитки, і, відповідно, зростуть соціальні витрати.

При посиленні ролі і стратегічної функції у сфері керування персоналом змінюються роль і місце керівництва кадрової служби підприємства, і той, хто її очолює, переходить в розряд основних керівників підприємства. Кадрова політика стає основою для все більш ефективного використання трудових ресурсів підприємства — одного з найважливіших джерел процвітання будь-якої фірми.

Ефективність керування персоналом може бути охарактеризована через оцінку раціональності організаційної структури кадрової служби, оскільки при оцінці прямих показників ефективності структури використовуються непрямі критерії. А саме такі: витрати на утримання даної системи керування та частка цих витрат в загальній сумі виробничих витрат підприємства, простота її структури (кількість ієрархічних рівнів, розмір структури, кількість відділів і «мостів» зв'язку, профіль й однорідність завдань кожного відділу) тощо. Відомо, що чим різноманітніший і складніший зв'язок, чим більша кількість ієрархічних рівнів, тим нижча ефективність функціонування системи керування. Наявність занадто великої кількості структурних підрозділів приводить до того, що одну й ту саму функцію виконують кілька структурних підрозділів. Це пригальмовує координацію й узгодження діяльності, невиправдано збільшує кількість керівних посад, знижує ступінь завантаженості працівників, приводить до дефіциту змісту апарату.

Ефективність організаційної структури служби керування персоналом багато в чому залежить від динамічності самої структури.