2. Організація автомобільної служби з' єднання, частини і підрозділу.

В даний час автомобільна служба ЗС очолюється ГАВТУ Управління озброєння МОУ.

Автомобільна служба є самостійною службою. Самостійність автомобільної служби забезпечується високою продуктивністю ремонтних засобів, необхідними запасам автомобільного майна на складах і можливістю підготування кваліфікованих фахівців у військових училищах, школах і в навчальних підрозділах.

Автомобільна служба очолюється:

- у Оперативних командуваннях - начальником автомобільної служби;

- у з'єднаннях і частинах - заступником командира частини з озброєння і начальником автомобільної служби;

- у підрозділах - заступником командира підрозділу по технічній частині або начальником автослужби (автотехніком).

Розглянемо більш докладно організацію автомобільної служби в загальновійськових підрозділах і частинах.

У частинах автомобільну і бронетанкову службу очолює заступ­ник командира з озброєння, що може бути як офіцером автомобільної, так і бронетанкової служби. Автомобільною і бронетанковою служба­ми заступник командира керує через відповідних начальників служб.

У технічній частині посадовими особами автомобільної служби є начальник автомобільної служби, помічник начальника автомобіль­ної служби, начальник контрольно-технічного пункту.

Начальнику автомобільної служби з питань служби підпорядко­вані заступники командирів підрозділів по технічній частині, заступ­ник командира автотранспортної роти по технічній частині, начальник цеху по ремонту автомобільної техніки (начальник ПАРМ-1М) і нача­льник складу автобронетанкового майна.

З ремонтних засобів у розпорядженні начальника автомобільної служби є взвод по ремонту автомобільної техніки з майстернею

ПАРМ-1 М.

У батальйонах (дивізіонах) автомобільну і бронетанкову служби очолює заступник командира батальйону (дивізіону) по технічній час­тині (заступник командира з озброєння, начальник автомобільної слу­жби). Він несе повну відповідальність за технічний стан як автомобі­лів, так і бронетанкової техніки. Йому підпорядковане відділення тех­нічного обслуговування з майстернею МТО-АТ.

У танкових частинах автомобільна служба організована в осно­вному так само як і в інших частинах частинах, однак у її організації є ряд особливостей. Це пояснюється меншою питомою вагою автомобі­льної техніки в танкових частинах у порівнянні з іншими частинами й особливостями її використання.

Заступником командира по технічній частині є офіцер бронета­нкової служби. Автомобільну службу в танковому полку очолює на­чальник автомобільної служби. З питань служби йому підкоряються посадові особи автомобільної служби підрозділів забезпечення й об­слуговування, у яких зосереджена основна частина автомобільної тех­ніки.

У танкових батальйонах посадових осіб автомобільної служби немає. Відповідальність за використання, технічне обслуговування, заощадження автомобільної техніки покладений на офіцерів бронета­нкової служби (заступників командирів батальйону по технічній час­тині).

У артилерійських бригадах (полках) автомобільну службу очо­лює начальник автомобільної служби бригади (полку), що керує слу­жбою через технічну частину. Йому підпорядкован помічник автомо­більної служби, начальник контрольно-технічного пункту й інструк­тор по водінню. Йому також підпорядковані з питань служби ремонт­на майстерня частини ПАРМ-1 М і склад автомобільного майна.

У дивізіонах автомобільну службу очолюють заступники ко­мандирів з озброєння, начальники автомобільної служби, як що е за штатом, автотехніки дивізіонів. Автотехніки дивізіонів у своєму під­порядкуванні мають відділення технічного обслуговування з майстер­нею МТО-АТ або МТО-АТГ. У інших підрозділах бригад (полків) ав­томобільною службою керують командири підрозділів.

У частинах і підрозділах спеціальних військ (інженерних, зв'яз­ку й ін.) автомобільна служба організована аналогічно розглянутим вище схемам організації. Начальники автомобільної служби цих час­тин підкоряються заступникам командирів частин по технічній части­ні, що, як правило, є фахівцями роду військ.

У майстернях полків спеціальних військ (крім автомобільних) є рухливий ремонтний засіб майстерня ПАРМ-1 М, а в батальйонах ­майстерня МТО-АТ, де ремонтується й обслуговується автомобільна техніка в бойових умовах.

У автомобільних підрозділах у ремонтних майстернях є рухли­вий ремонтний засіб - майстерня ПАРМ-ЗМ, в автомобільних і авто­транспортних батальйонах - майстерня ПАРМ-1 М, а в їхніх ротах -майстерня МТО-АТ.