1. Структура автомобільної служби в Збройних Силах України і її задачі.

Основною задачею автомобільної служби як у мирний час так і у військовий час є організація і здійснення автотехнічного забезпе­чення військ.

Організація і контроль АТЗ покладені на ГАВТУ Управління озброєння МО, задачами якого є:

- проведення наукових досліджень в області перспектив роз­витку автомобільної техніки;

- участь у проектуванні і створенні досвідчених зразків;

- контроль за виробництвом і якістю серійних машин;

- відновлення АТ капітальним ремонтом;

- створення запасів і збереження АТ і АМ;

- постачання військ АТ і АМ;

- контроль за готовністю АТ і засобів АТЗ до використання;

- підготування командних і інженерно-технічних працівників;

- забезпечення військ нормативно-технічною документацією;

- керівництво і надання допомоги військам в евакуації і ремо­нті АТ.

Для рішення цих задач ГАВТУ має стаціонарні заводи для КР машин, двигунів і агрегатів, бази для прийому, збереження, комплек­тування і видачі АТ і АМ, ВНЗ для підготування фахівців АС, а також конструкторсько-технологічний і обчислювальний центри.

По ряді питань АС з'єднань і військових частин видів ЗС по­годять свою роботу з АС Оперативних командувань, з'єднань Сухо­путних військ по місцю дислокації. АС Управління озброєння Опера­тивного командування вирішує весь комплекс задач АТЗ (крім питань створення й іспити досвідчених зразків АТ). У Оперативному коман­дуванні є склади АТ і АМ, з'єднання та частини, стаціонарні ремонтні заводи, рухливі евакуаційні і ремонтні засоби, ГСТО, окремі баталь­йони і полки важких машин.

АС Управління озброєння Оперативного командування здійс­нює контроль за підготуванням прапорщиків і сержантів АС у школах прапорщиків, навчальних частинах, водіїв і механіків-водіїв богатоос-них шасі, гусіничних тягачів, водіїв машин - у навчальних організаці­ях ДОСААФ і навчальних закладах профтехосвіти, офіцерів запасу -на військових кафедрах цивільних вузів.

У об'єднаннях для рішення задач АТЗ, як правило, є ОРВБ АТ, призначений для СР АТ на готових агрегатах і склади АМ.

У з' єднаннях є ОРВБ, до складу якого входить ремонтна рота АТ. Матеріальна база роти дозволяє виконувати поточний і середній ремонт (на готових агрегатах) АТ, засобами АТЗ є майстерні ПАРМ-

3М.

У частинах ПР АТ і, як виняток, СР автомобілів на готових аг­регатах проводяться в ремонтному взводі АТ, що входить до складу ремонтної роти, засобами АТЗ є майстерні ПАРМ-1 М.

У батальйонах, дивізіонах ПР АТ проводиться у ремонтному

відділені, засобами АТЗ є майстерні МТО-АТ-М1, МТО-АТГ, МТО-40С-М1.