Введення

Автотехнічне забезпечення - це комплекс заходів щодо осна­щення військових частин автомобільною технікою й автомобільним майном і по підтримці автомобільної техніки в стані, що забезпечує постійну бойову готовність військ.

Автотехнічне забезпечення дій організується і проводиться по періодах:

- у підготовчий період, що характеризується невисокою інтенсивністю використання АТ у підрозділах, наявністю сприятливих умов для ро­боти особового складу і засобів АС, порівняно невеликою витратою автомобільного майна; -

- у період дій , що характеризується максимальною напругою мораль­них і фізичних сил особового складу, високою інтенсивністю викори­стання АТ, великою витратою АІ і моторесурсів.

У підготовчий період здійснюються таки заходи:

- одержання прибуваючої на доукомплектування АТ і передача машин, що не можуть бути відремонтовані до початку бойових дій самотужки і засобами, у ремонтні підрозділи, частини вищестоящого начальника по службі;

- підготування АТ і технічне підготування водіїв і фахівців АТ;

- підготування ремонтних і евакуаційних засобів і складу АМ;

- одержання АМ від постачальних органів, (із полкових, дивізі­онних складів АМ), здача їм непотрібного майна.

У період ведення дій здійснюються тики заходи:

- евакуація і ремонт ушкоджених (несправних) машин;

- ТО машин;

- забезпечення підрозділів АТ і АМ;

- розміщення, переміщення, захист, оборона й охорона ремонт­них і евакуаційних засобів і складу АМ;

- керування засобами служби.