Анотація

Організація автотехнічного забезпечення частин - В.І. Кубіч

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

ТЕКСТИ (конспект) лекцій з дисципліни

Технічне забезпечення Організація автотехнічного забезпечення частин для студентів спеціальності 560200 " Експлуатація і ремонт військової АТ "

2005

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Технічне забезпечення". "Організація автотехнічного забезпечення частин". Для студентів спеціа­льності 560200 "Експлуатація і ремонт військової АТ" /Укл. В.І. Кубіч, Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 42 с.

Укладач:        В.І. Кубіч

Рецензент:      К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:      В.І. Кубіч

Затверджено на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол № _5_ від " 28 " грудня 2004

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як текст (конс­пект) лекцій з дисципліни "Технічне забезпечення". "Організація ав­тотехничного забезпечення частин".  Для студентів спеціальності 560200 "Експлуатація і ремонт військової АТ" Протокол № 5 від " 28 " грудня 2004.