13. Організація технічного обслуговування, ремонту і евакуації автомобільної техніки в ході наступу.

З метою скорочення часу на технічне обслуговування АТ і про­ведення інших робіт у поміч екіпажам, водіям (механікам-водіям) за­лучаються відділення технічного обслуговування підрозділів і необ­хідні сили і засоби з ремонтних підрозділів частин.

Райони, порядок і терміни проведення КО, ТО, ЩТО й інших робіт на АТ визначає командир частини.

Ремонт АТ у ході наступального бою силами і засобами підроз­ділів, частин звичайно проводиться в обсязі поточного ремонту.

Ремонтні засоби РЕГ, Рем.Г підрозділів у настанні переміща­ються від укриття до укриття з ПТС своїх батальйонів (дивізіонів) або рот (батарей), а ремонтні засоби РЕГ частин - за частинами, що діють у першому ешелоні на напрямку головного удару. У ході бою вони роблять ремонт АТ на місці виходу з ладу й в укриттях. Тривалість їх­ньої роботи встановлюється такий, щоб РЗГ, Рем батальйонів прибу­вали до бойових порядків своїх батальйонів, а РЗГ частин - до бойо­вих порядків частин вчасно виконання ними наступних задач і до ви­ходу дня бою.

Ремонтні підрозділи частин у ході наступу переміщаються за головними силами своїх частин і звичайно вчасно виконання ними найближчих задач, розгортаються для роботи на ЗППМ. До цього же часу до них приєднуються сили і засоби, що виконували задачі в скла­ді замикань похідних колон. Тривалість роботи ремонтних підрозділів на ЗППМ установлюється з таким розрахунком, щоб вони змогли вча­сно виконання частиною бойової задачі, висунуться до своїх частин і зробити поміч підрозділам у підготуванні техніки до використання при виконанні наступних задач.

ОРВБ з'єднання розвертається на два ЗППМ: перша частина - на ЗППМ №1 при виконанні найближчої задачі з'єднанням, друга частина - на ЗППМ №2 у ході виконання наступної або подальшої задачі.

Відремонтована на СППМ АТ, приводиться в боєготовий стан і повертається у свої підрозділи.

Евакуація АТ із початком дій здійснюється тягачами, що вхо­дять до складу РЗГ батальйонів (дивізіонів). В міру просування під­розділів вони переміщаються за ПТС і по команді їхніх начальників роблять евакуацію АТ, яка вийшла з ладу, з під вогню супротивника внайближчі укриття, а підлягаючому ремонту - засобами РЕГ у місця, зручні для розгортання їхніх ремонтних засобів.

При запровадженні в бій батальйонів другого ешелону їм для створення РЗГ можуть виділятися тягачі зі складу РЗГ батальйонів, виведених у другий ешелон. Тягачі РЗГ частин у ході бою переміща­ються за батальйонами (частинами) першого ешелону, що діє на на­прямку головного удару частин, і роблять евакуацію АТ у місця роз­гортання своїх ремонтних засобів, а також на шляху евакуації частин (з'єднання).

Звакозасоби, що виконували задачі в інтересах ремонтних під­розділів частин (ОРВБ), у ході наступу буксирують АТ у смугах на­ступу частин, зосереджуя основні зусилля на напрямках їхніх голо­вних ударів. У першу чергу вони евакуюють АТ, що підлягає ремонту самотужки і засобами на ЗППМ частин, у другу чергу - АТ, що підля­гає передачі засобам старшого начальника, на шляху евакуації з'єд­нання.

Тягачі, виділені в замикання похідних колон частин, у міру ви­конання задач на маршрутах, висуваються до своїх підрозділів і залу­чаються для евакуації АТ, яка вийшла з ладу в ході наступу.

В усіх випадках при виконанні евакуаційних робіт силами і за­собами частин і з'єднань ліквідуються дрібні і середні застревання АТ.