10. Заходи щодо підготовки сил та засобів автомобільної служби до ведення оборони.

Підготування особового складу автомобільної служби включає:

а) загальні заходи:

- заняття по вивченню обов'язків у бої,

- вивчення правил експлуатації, ремонту й евакуації АТ;

- доведення до особового складу конкретних задач на оборону;

- проведення виховної і роз'яснювальної роботи серед особового складу з метою мобілізації його на своєчасне виконання поставлених задач і зберігання військової таємниці.

б) при підготуванні водіїв:

- проводяться практичні заняття по укриттю і маскуванню авто­мобілів;

- проводяться тренажі і практичні заняття по подоланню важко-доступних і заражених ділянок місцевості, інженерних споруджень і ін. перешкод;

- проводяться заняття по водінню машин по пересіченій місце­вості без світла або по СМП і ПНБ, по орієнтуванню маршруту пря­мування в повній темноті.

в) при підготуванні спеціалістів-ремонтників:

- проводяться практичні заняття по усуненню характерних ушкоджень /зняття мостів, коліс /;

- проводяться тренажі по розгортанню і згортанню ремонт­ний майстерень на місцевості з урахуванням реальних захисних її вла­стивостей, - проводяться заняття по діях ремонтників у складі машин, груп /2-3 чол./ і бригад у нічних умовах, на зараженій місцевості й в обмежені терміни;

- проводиться рекогносцировка реальних районів розгортан­ня засобів автомобільної служби з відповідною розміткою для розта­шування наметів і ремонтна майстерня.

г) при підготуванні засобів автомобільної служби:

- проводиться робота з доукомплектованим машин відповідно до норм бойової комплектності;

- проводиться робота з ТО і ремонту машин;

- проводяться роботи з доукомплектованим ремонтних засобів возиміми запасними частинами, у тому числі за рахунок розбираннясписанніх машин, а у випадку погрози оточення і за рахунок машин потребуючих КР /із дозволу вищестоящого начальника/;

- утворюються машини, що прибули на доукомплектовані, а та­кож перерозподіляються мающиеся рухливості підрозділів , що з ціл­лю забезпечення частин;

- організується робота ремонтно-звакуациионної групи і підго­товляється площадки для організації ЗППМ полків на 3-6 машино -місць.