9. Розміщення засобів автомобільної служби в обороні.

Розміщення засобів автомобільної служби, до яких ставляться автомобільна техніка, ремонтні майстерні, Зі 11 ЇМ, склад автомобіль­ного майна, в обороні залежить від бойового складу підрозділу, час­тини, побудови бойового порядку, задач, характеристики місцевості на ділянці оборони полку, а також від призначення засобів автомобі­льної служби.

У обороні автомобільна техніка розміщається більш зосередже­не і глибоко ешелоноване, чим у настанні, як правило, в укриттях або в складках місцевості. Укриття підготовляються силами водіїв із ви­користанням наявних засобів механізації і старанно маскуються. Відділення технічного обслуговування, розташовують за бойовим по­рядком звичайно на видаленні 4-6 км від переднього краю. Силами і засобами взвод забезпечення і медичного пункту розгортають баталь­йонні пункти: бойового живлення, заправний, продовольчий і медич­ний.

МТО-АТ відділення технічного обслуговування батальйону в ході оборони висувають для ремонту ушкодженого автомобільної техніки в райони розміщення машин.

На ділянці оборони полку між його першим і другим ешелоном розміщається автомобільна техніка бойового забезпечення, ремонтно-евакуаційної групи (РЭГ) полку. У глибині бойових порядків другого ешелону полку і безпосередньо за ним - автомобільна техніка баталь­йонів другого ешелону полку. За бойовими порядками полку на вида­ленні 12-15км від переднього краю - автомобільна техніка ремонтної роти, медичного пункту полку і машини роти матеріального забезпе­чення з запасами матеріальних засобів.

Відділення технічного обслуговування артилерійського дивізіо­ну при підготуванні й у ході оборонного бою розміщається за вогне­вими позиціями дивізіону в такому місці, де знаходиться основна час­тина автомобілів і артилерійських тягачів дивізіону.

ЗііМ полку організують, як правило, у районі розташування ремонтної роти на видаленні 12-15 км від переднього краю. Там же звичайно розміщається і склад автомобільної служби полку.