8. Особливості організації автотехнічного забезпечення при здійсненні маршу в різноманітних, кліматичних і дорожніх умовах.

Нри діях у горах, пустинно-песчанної і лісисто-болотистої міс­цевості, узимку й у бездоріжжя особлива увага звертається на забезпе­чення машин засобами підвищення прохідності і буксирування.

Нри діях військ у горах, лісисто-болотистої й озерної місцевості, а також узимку для подолання ділянок доріг із крутими підьемами і спусками і труднопроходимими препядствиями на ці ділянки висила-ються гусеничні чи тягачі автомобілі підвищеної прохідності, облад­нані тяговими лебідками і блоковими пристроями. Машини обладна­ються засобами підвищення прохідності і спеціальних гірських упорів для зупинки машин.

Нри підготовці до дій у високогірних районах передбачається ретельна перевірка гальмових систем і механізмів керування машин, а також спеціальне регулювання приладів системи живлення, машини забезпечуються засобами утеплення двигунів.

Нри діях військ у пустельній-піщаній місцевості підготовка ма­шин повинна включати проведення заходів щодо запобігання агрега­тів і механізмів машин і спеціального устаткування від проникнення в них піску і пилу, більш часті контроль стану машин і обслуговування повітряних фільтрів і інших фільтруючих пристроїв двигунів.

Нри діях у пустельній місцевості необхідно створювати запаси води для технічних нестатків, дистилированної води для акумулятор­них батарей, пального, мастильних матеріалів і автомобільного майна.

Нри підготовці машин, що діють у лісистій місцевості, необхід­но передбачати додаткове забезпечення пилками, сокирами і тросами для розчищення завалів, що можуть створюваться в результаті вибухів а також забезпечення протипожежним інвентарем.

Нри діях військ узимку підготовка машин повинна передбачати забезпечення машин засобами утеплення і підігріву двигунів, прила­дами для полегшення пуску двигуна, низкозамерзающей рідиною, зи­мовими сортами пального і мастильних матеріалів. Узимку війська повинні забезпечуватися рухливими водомастилогрейками, засобами підігріву двигунів і резервних акумуляторних батарей.

Узимку й у бездоріжжя варто створювати запаси пального, мас­тильних матеріалів і автомобільного майна .