В.И.Данилов - Лекции по теория игр

Просмотров: 2005Похожие книги

В.И.Данилов - Лекции по теория игр

Пруненко Д. О. - Конспект лекцій з навчальної дисципліни Економіка транспорту

Астахова И.Ф. - SQL в примерах и задачах

Лоянич А. А. - Запись CD и DVD в Nero 7

В. Г. Максимов - Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування