В.И.Данилов - Лекции по теория игр

Просмотров: 2331Похожие книги

В.И.Данилов - Лекции по теория игр

Катиш Т.В. - Конспект лекцій з курсу Історія зарубіжної літератури (XVII -поч. XIX ст.)

С.Б. Бєліков та ін.. - Російсько-українсько-англійський термінологічний словник з транспорту і логістики

Е.М. Шинкаренко - Электрические аппараты

И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов - Теоретическая грамматика современного английского языка