Н.К.Верещагин, А.Шень - Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции

Просмотров: 4365Похожие книги

Н.К.Верещагин, А.Шень - Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции

В.Г.Барсуков, В.А.Струк, Н.С.Иванченко - Конструирование и производство изделий из композиционных

Сорока К. О . - Основи теорії систем і системного аналізу

Репетенко М В - Збірник тестів з інженерної графіки для самостійного контролю знань

В.І. Кубіч - Експлуатація і ремонт військової АТ Рухомі автомобільні ремонтні майстерні. Конспект лекцій