2.3 РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР

Регулятор напруги призначення для підтримки сталості напруги генератора незалежно від зміни частоти обертання і навантаження ге­нератора (включення споживачів).

При зниженні частоти обертання колінчатого вала нижче 500­700 об/хв напругу генератора стає менше напруги АКБ. Якщо батарею не відключити від генератора, вона починає розряджатися на генера­тор, що може привести до перегріву ізоляції обмотки генератора і роз­ряду АКБ. При збільшенні частоти обертання колінчатого вала двигу­на, необхідно знову включити генератор у систему електроустатку­вання. Включення генератора в систему електроустаткування, коли його напруга вище напруги АКБ, і відключення генератора від мережі, коли його напруга нижче напруги АКБ, виконує спеціальний прибор-регулятор напруги.

Існують наступні типи регуляторів:

- контактно-вібраційний реле-регулятор РР-130 з реле зворот­ного струму, регулятором напруги, обмежником струму,

- контактно-транзисторний реле-регулятор напруги РР-362 з регулятором напруги і реле захисту;

- безконтактні транзисторні регулятори напруги   РР-350, РР-132, 11.3702.

Ззастосовність реле регуляторів з генераторами перемінного

струму:

- РР-362 - з генератором Г250-И1 (автомобілі ЗІЛ-130, ГАЗ-53) і ін.;

- РР-350 - з генератором Г250-В2 (Г250-И1);

- 11.3702 - з генератором Г288.

- РР-132 с генератором Г250-П1, Г287.

У безконтактно-транзисторних регуляторах РР-350, РР-132, 11.3702 струм в обмотку збудження надходить не через контакти ре­гулятора, а через спеціальні прилади.

У безконтактних регуляторах напруги відсутні вібруючі контак­ти і рухливі частини, а тому їхня довговічність дуже велика.

Реле-регулятор РР132 виконан на двох кремнієвих транзисторах типу п-р-п.

Порядок регулювання напруги регулятором у мережі електрооб­ладнання автомобіля.

1. При напрузі менш 14.0- 14.6 В:

- стабілітрон Д4 закритий,

- транзистор Т1 закритий, тому що його база через И3 з'єднана з масою,

- транзистор Т2 відкритий, тому що на його базу через И5, Д2, Д3 подається :

- Іоз проходить через Т2, и   не обмежується.

2. При напрузі більш 14.0-14.6В:

- стабілітрон Д4 пробивається,

- І бази Т1 різко підвищується,

- транзистор Т1 відкривається, значно знижуючи потенціал бази транзистора Т2,

- транзистор Т2 закривається, що рівносильне перериванню струму в ОЗ генератора,

-    струм ОЗ генератора проходить через      доти, поки не за­криються Т1, Д4 і струм не піде через Т2.

Електротехнічні елементи: Д1,Д2, Д3, Др і резистори призначені для покращення робочих характеристик реле-регулятора.