Кращі підручники

под ред. Я.К. Шмидского - Архитектура .NET и программирование с помощью Visual С++
Смит, Родерик, В. - Сетевые средства Linux
- Linux. Справочник – Эллен Сивер, Стивен Спенауэр, Стивен Фиггинс, Джессика П. Хекман
- РНР. Настольная книга программиста – А. Мазуркевич ,Д. Еловой
В А Ліпкана - Теорія управління в органах внутрішніх справ
Римаренко Ю І - Міжнародне міграційне право
Катиш Т.В. - Конспект лекцій з курсу Історія зарубіжної літератури (XVII -поч. XIX ст.)
В. В. Лидовский - Теория информации
Лидовский В. В. - Теория информации
Бойко Л. Г - Облікова політика підприємства. Конспект лекцій
К.В. Альохін - Стрільба і управління вогнем
К.О.Пінаєв - Вибухові речовини і порохи
Власова О Є - Конспект лекцій з дисципліни Управлінський облік
Сальникова Л.В., Тимофеева Е.В. - Шпаргалка по финансовому праву. Ответы на экзаменационные билеты
С. А. Сухов - Основы программирования на языке Java . Методические указания
Пирогов В.Ю. - Assembler
- Соціологія. Конспект лекцій – Ратієва О.Г., Соколенко Ю.М., Ясир М.М.
- Assembler для DOS, Windows и UNIX – Зубков С.В.
Гордієнко Н І, Харламова О В, Карпенко М Ю - Аудит, методика і організація
Мельникова Н.А. - Шпаргалка по социальной психологи. Ответы на экзаменационные билеты
Одаренко Т. Є. - Ділове адміністрування (управління якістю та змінами). Конспект лекцій
Сорока К. О . - Основи теорії систем і системного аналізу
- Основи кадрового менеджменту – Я.П. Дубініна
Невідомий - Стандарт підприємства СТП 15-96. Пояснювальна записка до курсових та дипломних проектів
Щербакова О.В. - Шпаргалка по конституционному (государственному) праву России. Ответы на экзаменационные билеты
В. Г. Максимов - Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування
Латыпов Р.И. - Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран
Приходько A.В., Снежинская М.В., Татарников Е.A. - Шпаргалка по экономике предприятия. Ответы на экзаменационные билеты
Петере В. А - Шпаргалка по психологии и педагогике
Coлoдилoвa О. П. - Шпаргалка по возрастной психологии
Ермасова Н.Б., Замедлина С.Г., Новикова Н.А. - Шпаргалка по финансам и кредиту. Ответы на экзаменационные билеты
Астахова И.Ф. - SQL в примерах и задачах
В.К. Манько - Лекції з фізики. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика
В І Кубіч - Технічне забезпечення Військові автомобільні перевезення. Призначення і види військових автомобільних перевезень
Ионова С.М., Шумал С.С. - Шпаргалка по менеджменту. Ответы на экзаменационные билеты
В.И.Данилов - Лекции по теория игр
Вигман СП. - Шпаргалка по курсу Финансы. Деньги. Кредит
Ткаченко И. В., Шарохина Е. В. - Шпаргалка по риторике
І. Г. Пахомова - Ціна та цінова політика
Яблукова Р.З. - Шпаргалка по международным экономическим отношениям
И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов - Теоретическая грамматика современного английского языка
Кулакова О.С. - Шпаргалка по экологическому праву. Ответы на экзаменационные билеты
Колесник Ф.І. - Експлуатація та обслуговування машин. Конспект лекцій
Слезингер Ю.В. - Шпаргалка по бухгалтерскому учету
Матвіїшин Є.М - Паяння металів
ГалустоваО. В. - Шпаргалка по истории психологи
Камзолов В.Л., Радачинский В.И. - Шпаргалка по аудиту. Ответы на экзаменационные билеты
Мельникова Н.А., Мальшина Н.А., Алексеев В.О. - Шпаргалка по философии. Ответы на экзаменационные билеты
В.І. Слепцов - Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства. Ч.2
Миллер Н.Н. - Шпаргалка по финансовому анализу
Пруненко Д. О. - Конспект лекцій з навчальної дисципліни Економіка транспорту
В.І. Слепцов - Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства
А. В. Евстифеев - Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы ATMEL
Димченко О В, Матвеева Н М, Гайденко С М - Регіональна економіка
- Основы сотовой связи – Ратынский М. В.
Бирман М.Л., Суслина ТА. - Линейная алгебра.В.2.
К.О.Пінаєв - Основи будови артилерійських гармат. Стволи та затвори
- Господарське законодавство – Кубах А I
Латыев О С - Проектирование, развертывание и администрирование компьютерных сетей в образовательном учреждении
Аскерова Н.В., Белова Е.В., Мельникова НА. - Шпаргалка по социологии. Ответы па экзаменационные билеты
І. А. Краївська, Н. В. Новицька - Бухгалтерський облік бюджетних установ
- Конспект лекцій з дисципліни Iнвестування – Васильєв О В, богдан Н М
Куликов А. Л. - Шпаргалка по ценам и ценообразованию
В.І. Кубіч - Будова і конструкція військової АТ Трансмісія. Конспект лекцій
Соснаускене О. И. - Штаргалка по анализу финансовой отчетности
О.В.Сазонова, В.Л. Грешта - Кольорові метали та сплави. Конспект лекцій
Хасаинова Н. В., Скорик А. В. - Шпаргалка по экологии
- Конспект лекцій з дисципліни Економічна теорія – Тимофієва С Б
Н.К.Верещагин, А.Шень - Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции
- Конспект лекцій з курсу Радіоелектроніка – Безуглий А В, Сисоєв А С
Бархатова Е.Ю. - Шпаргалка по международному праву
Аблезгова О.В., Лукин Е.Е. - Шпаргалка по международному праву. Ответы на экзаменационные билеты
Р.А. Александрова, А.М. Потапова. - Элементы теории множеств и математической логики
Варламова М.А., Крутякова Ю.А. - Шпаргалка по курсу Финансы, денежное обращение и кредит. Ответы на экзаменационные билеты
Ситкевич Т.А., Сюрин В.Н. - Параллельные вычислительные среды
Бирман М.Л., Суслина ТА. - Линейная алгебра.В.1.
С.Б. Бєліков та ін.. - Російсько-українсько-англійський термінологічний словник з транспорту і логістики
Глебов Н.И., Кочетов Ю.А., Плясунов А.В. - Методы оптимизации
Колокнева M. В. - Шпаргалка по теории организации
С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, М. В. Дегтярь, Т. А. Шевченко - Монография
Украинцева А.А. - Шпаргалка по маркетингу
С.С.Саитгараев - Элементы теории игр
Е.М. Шинкаренко - Электрические аппараты
Шестаков СЮ. - Шпаргалка по истории политических и правовых учений
Н.Г. Фатюха - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Конспект лекцій
Барышева А. Д. - Шпаргалка по обществознанию
Ю.Н.Мальцев, Е.П.Петров - Введение в дискретную математику (элементы комбинаторики, теории графов и теории кодирования)
Шепелева А.Ю. - Шпаргалка по логистике. Ответы на экзаменационные билеты
Григорьев С.А., Ишанов С.А. - Сравнительный курс языков программирования Fortran и С
Лозовська Л.І., Терещенко Е.В. - Методи оптимізації та дослідження операцій. Частина 2
В. В. Прасолов - Геометрия Лобачевского
В .І. Кубіч - Зберігання військової автомобільної техніки
Платонов Ю. М., Уткин Ю. Г. - Диагностика зависания и неисправностей компьютера
М. Э. Казарян - Курс дифференциальной геометрии
В.І. Кубіч - Експлуатація і ремонт військової АТ Рухомі автомобільні ремонтні майстерні. Конспект лекцій
- Конспект лекцій з курсу Механічне обладнання транспортних засобів – Коваленко А В, Скуріхін І Л
- Будова матеріальної частини стрілецької зброї. Конспект лекцій – К. О. Пінаєв
- Спеціальні джерела живлення – О.Г. Александров
Арнольд В. И. - Что такое математика
Билл Флеминг, Даррис Доббс - Методы анимации лица. Мимика и артикуляция